Dự án website bán Máy Rửa Mặt

Dự án thiết kế website kinh doanh máy rửa mặt theo yêu cầu khách hàng. Theo các tiêu chí khác hàng mong muốn.

  • Dễ dàng quản lý sản phẩm, đăng sản phẩm mới
  • Tốc độ tối ưu tốt
  • Có các tùy chỉnh nâng cao dễ dàng
  • Backup hệ thống tự động,
  • Tích hợp các công cụ quản cáo khách facbeook, youtube, social…